Fora del campament

EL MEMORIAL
DEL CAMP RIBESALTES

El Memorial del Camp de Ribesaltes és un lloc d’història i records, obert al món contemporani.

Inaugurat l’octubre de 2015, el Memorial del Camp de Ribesaltes es va construir al bell mig de les restes d'uns barracons que van ser testimoni del destí de més de 60.000 persones. La marca que deixa en l'espai és el que fa del Memorial un lloc únic, que reflecteix els fets traumàtics de la segona meitat del segle xx: la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial i les guerres de descolonització.

El Memorial és un lloc d’història i de memòria, que s’obre al món contemporani i que vol difondre, sobretot entre els joves, el coneixement històric a través de les seves exposicions i la seva programació científica i cultural.

És també un edifici singular, obra de l'arquitecte Rudy Ricciotti i pel qual va ser mereixedor del premi d’arquitectura francesa L’Équerre d’argent.

Les exposicions

EXPOSICIÓ PERMANENT

Descobrir, Comprendre, Qüestionar

L’exposició permanent pretén reconstruir i transmetre la història del camp de Ribesaltes, testimoni dels conflictes del segle xx. Reflexiona també sobre els diferents temes que formen part de la història d’aquest camp del sud de França, com els desplaçaments forçosos de població —que continuen tenint lloc avui dia—, el racisme, l’antisemitisme i la xenofòbia.

 Exposició al Memorial

PROGRAMACIÓ MEMORRIA

20h00
Concert
Le Cri Dévot
18h30

RECURSOS

Testimonis, elements de l'exposició permanent, conferències, lectures, exposicions temporals anteriors...

Descobriu els recursos del Memorial a l'hora de preparar o ampliar la vostra visit.